Rehafiz

CENTRUM FIZJOTERAPII
tel. 505-655-688

Rejestracja Pn. - Pt. 9:00 -17:00  Zabiegi Pn. - Pt. 8:00-18:00

NFZ

 

 

SKIEROWANIA WYSTAWIONE PO 1 STYCZNIA 2019 ORAZ WIZYTA FIZJOTERAPEUTYCZNA

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne powinno zawierać:

1)  numer umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Regon, Kod resortowy VII i VIII

2)  imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3)  rozpoznanie w języku polskim,

4)  kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,

5)  choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne,

 

 

NIEPRAWIDŁOWE JEST PODSTAWĄ DO ODMOWY PRZYJĘCIA

 

WIZYTA FIZJOTERAPEUTYCZA (WYWIAD, BADANIE, PLAN FIZJOTERAPII)  OD 1 STYCZNIA 2019 JEST OBOWIĄZKOWA

BRAK PRZEPROWADZONEJ WIZYTY UNIEMOŻLIWIA WYKONANIE ZABIEGÓW

 

 

 

Rehafiz Centrum Fizjoterapii

ul. Kopanina 13
60-105 Poznań (Grunwald)

E-MAIL

gabinet@rehafiz.pl

REJESTRACJA Pn.- Pt. 9:00 -17:00

505-655-688

Copyright © 2024, Rehafiz. All Rights Reserved.