Rehafiz

CENTRUM FIZJOTERAPII
tel. 505-655-688

Rejestracja Pn. - Pt. 9:00 -17:00  Zabiegi Pn. - Pt. 8:00-18:00

NFZ

 

 

SKIEROWANIA WYSTAWIONE PO 1 STYCZNIA 2019 ORAZ WIZYTA FIZJOTERAPEUTYCZNA

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ PRZYPOMINA, ŻE ZGODNIE Z OPUBLIKOWANIEM W DNIU 21 GRUDNIA 2018 R. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 13 GRUDNIA 2018 R. ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI LECZNICZEJ, OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 R. NASTĄPIŁA MODYFIKACJA ELEMENTÓW SKIEROWANIA NA CYKL ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH

 

Skierowanie na cykl zabiegów może być wystawione przez każdego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i musi zawierać:


1)  pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Regon, Kod resortowy VII i VIII

2)  imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3)  rozpoznanie w języku polskim,

4)  kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,

5)  choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne,

6)  pieczęć i podpis lekarza wystawiającego to skierowanie oraz datę jego wystawienia.

 

NIEPRAWIDŁOWE, NIECZYTELNE SKIEROWANIE JEST PODSTAWĄ DO ODMOWY PRZYJĘCIA

WIZYTA FIZJOTERAPEUTYCZA (WYWIAD, BADANIE, PLAN FIZJOTERAPII)  OD 1 STYCZNIA 2019 JEST OBOWIĄZKOWA

BRAK PRZEPROWADZONEJ WIZYTY UNIEMOŻLIWIA WYKONANIE ZABIEGÓW

 

 

Rehafiz Centrum Fizjoterapii

ul. Kopanina 13
60-105 Poznań (Grunwald)

E-MAIL

gabinet@rehafiz.pl

REJESTRACJA Pn.- Pt. 9:00 -17:00

505-655-688

Copyright © 2021, Rehafiz. All Rights Reserved.